SPILLESTEDSGUIDEN

En bedre bookingproces.
Kortlægning & kontaktværktøj af/til spillesteder i Aarhus.

FIND ET SPILLESTED

I værktøjet herunder kan du finde og læse mere om spillesteder i Aarhus. 
Ønsker du at kontakte et spillested trykkes der bare “kontakt” under det givne spillested. 

Søgeværktøjet indlæses...

DMF Aarhus har ordet

To gode råd om kontrakter og prissætning fra Dansk Musiker Forbunds Aarhus Afdeling –
samarbejdspartner med SpillestedsGuiden.

Husk altid kontrakten!

Vi anbefaler altid, at du får lavet en kontrakt, når du indgår aftale om et spillejob. Mundtlige aftaler er svære at dokumentere, hvis der opstår uenighed om, hvad der faktisk er aftalt, eller hvis du for eksempel
ikke får udbetalt dit honorar.

Kontrakten er også en god måde at sørge for, at både du og arrangøren har fået alle praktiske detaljer om jobbet på plads, hvilket er til gavn for begge parter. Du kan bruge Dansk Musiker Forbunds røde standardkontrakt, når du skal indgå aftale om et spillejob.
Læs mere og find kontrakten her:
Kontrakter og aftaler

 

 

Musik har værdi!

Hvordan sætter man sin pris? Det er et spørgsmål, som mange musikere synes kan være svært at svare på.
Det er til gengæld rigtig vigtigt, at du tager aktivt stilling til din prissætning både for din egen og for andre
musikeres skyld. Din musik har en værdi, og hvis du gerne vil have musikken som levevej, bør din prissætning afspejle det.
Som musikere er vi alle gennem vores prissætning med til at formidle budskabet, at musik har værdi, og derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på ikke at undersælge os selv. I Dansk
Musiker Forbund har vi fastsat et anbefalet minimumshonorar, som går under navnet ’tariffen’.
Faktisk findes der flere forskellige tariffer, som du kan finde i
vores tarifplan.

Camilla Overgaard

Forperson, DMF Aarhus

Typer af spillesteder

Der er forskellige typer af spillesteder i Danmark. 
Vær bevidst om hvilket spillestedtype du kontakter, og tilpas din ansøgning derefter. 

Kirker

Kirkerne er en af Danmarks største koncertarrangører og afholder både klassiske og rytmiske koncerter. Det
kan både være i selve kirkerummet eller i kirkens sognehus. Det er som oftest enten kirkens organist eller
et musikudvalg, som står for at planlægge årets koncerter i kirken. Kirkerne er lige så forskellige som spillestederne og har mange forskellige koncertformater.
Det kan eksempelvis være musikgudstjenester, offentlige koncerter med entré og solistoptrædener i forbindelse med de kirkelige handlinger.

Musikforeninger

Musikforeninger består typisk af en samling mennesker, som deler en passion for en bestemt musikgenre
og sammen har dannet en forening.
Nogle musikforeninger er endda honorarstøttede og kører en årlig koncertrække, nogle gange i samarbejde med spillestederne, da musikforeningerne ikke nødvendigvis har egne lokaler. Musikforeningerne er typisk båret af frivillige kræfter og er vigtige for, at vi har et mangfoldigt
musikliv i Danmark.

Netværks- og genrespillesteder

Netværks- og genrespillesteder bliver udvalgt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for treårsperioder. Spillestederne samarbejder med lokale og regionale aktører for at bidrage til det kunstneriske niveau og sikre et alsidigt musikliv, der også omfatter de smalle genrer. De bidrager også til at understøtte vækstlaget gennem talent- og publikumsudvikling inden for disse genrer.
Du kan se de nuværende netværks- og genrespillesteder her. 

Regionale spillesteder

De regionale spillesteder bliver udvalgt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for fireårsperioder og får tilskud fra staten. For at få tilskuddet er det nødvendigt, at spillestederne også får
driftsstøtte fra kommunen. De regionale spillesteder har til formål at fremme og udvikle et varieret udvalg
af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet lokalt, regionalt og nationalt.
Du kan se de regionale spillesteder her.

Honorar-
støttede spillesteder

Honorarstøttede spillesteder modtager tilskud, som udelukkende må bruges til musikerhonorarer. De skal opfylde en række betingelser for at kunne modtage honorarstøtte. De skal afholde mindst 10 koncerter om året fordelt på mindst 6 måneder med offentlig adgang og entré.
En vigtig betingelse for at få honorarstøtte 
er også, at alle medvirkende musikere ved de koncerter, der søges om støtte til, minimum skal honoreres efter Dansk Musiker Forbunds tarif. Tilskuddet gives i form af honorarklip, hvor hvert klip repræsenterer en musiker.
Du kan læse mere om honorarstøttede spillesteder her.

OM SPILLESTEDSGUIDEN

SpillestedsGuiden er en guide over spillesteder i Aarhus Kommune. Ud over kortlægningen af spillestederne, fungerer spillestedsguiden også som en kontaktplatform.
Man kan via siden bruge vores kontaktværktøj, som indeholder en kontaktformular udviklet i samarbejde med lokale spillesteder. Siden indeholder også relevante informationer til bookingprocessen.

Projektet er initieret af producer og musikiværksætter Viggo Lundgren Hejgaard, der har personligt oplevet udfordringerne ved at booke koncerter som en del af vækstlaget.
Ved at reducere barriererne og give musikere et omfattende overblik over de forskelligartede spillesteder i Aarhus Kommune, ønsker Viggo med SpillestedsGuiden at åbne op for flere musikere, og bidrage til fornyelse og mangfoldighed i den musik, der bliver præsenteret på Aarhus’ spillesteder.

SpillestedsGuiden skal være en bro mellem spillesteder og musikere, som mindsker fejlplaceret og unødvendig kommunikation i bookingprocessen, samt på sigt at være en informationskilde med erfaring fra kompetente bookere.

Viggo Hejgaard

Leder & Founder, SpillestedsGuiden